De bedrijfstrainingen en ‘hands-on’-workshops van Ki-coach zijn gebaseerd op de principes van Aikido (Japanse verdedigingskunst), NLP en Possibility Management.
De trainingen zijn zeer direct en effectief:

  • Je Leert door Fysiek Ervaren. Vanuit beweging ontdek je jouw overtuigingen, je kracht en belemmeringen;
  • Je ontdekt en creëert nieuwe mogelijkheden!
  • Je krijgt veel feedback.

Trainingsruimte Ki-Coach

Direct naar:
Change Management
Aikido
Persoonlijke Effectiviteit
Omgaan met Weerstand en Conflicten
Beïnvloeden
Assertiviteit
Communicatie
Teamactiviteit
En nu?


Change Management

Organisaties bevinden zich voortdurend in verandering. Er is bijna geen organisatie waar complete rust is. Het enige wat zeker is, is dat alles voortdurend veranderd.

Bij verandering proberen we vaak houvast te vinden, maar dat is lastig in een dynamische omgeving. De veranderingen gaan vaak zo snel, dat als we met het ‘hoofd’ oplossingen proberen te bedenken, de situatie al weer is gewijzigd. Als je naar je lichaam luistert, kun je veel sneller reageren. Je lichaam weet vaak meteen al wat er aan de hand is, welke gevaren en kansen er zijn, terwijl je hoofd nog bezig is om meer informatie te vergaren. Het is de kunst om weer naar de signalen van je lichaam te luisteren, waardoor je beter in staat bent om gebruik te maken van de situatie, mee te bewegen en richting te geven.

En het is zaak om beweging te creëren in wat organisatorisch is vastgelopen of niet meer werkt. Ook in jezelf!
Je bent zelf in elk geval een constante factor. En dan is het belangrijk dat je zicht hebt op hoe je omgaat met veranderingen en of dit effectief is.
In de training leer je verschillende strategieën om beweging te creëren, te focussen en contact te houden met je omgeving.

Veranderen is in beweging brengen | Ki-Coach

Leiderschap

Leiderschap gaat over visie, weten waar je heen wilt. En daarnaast weet je verbinding te maken en te houden met de mensen die jij naar het doel leidt. Jij bent het kompas, de inspiratiebron. Je weet weerstand om te buigen in beweging. Als het moeilijk wordt kun jij de koers vasthouden.

Aikido is een Japanse martial art. In deze vechtkunst maak je gebruik van de kracht van de ander
in plaats van tegen de kracht van de nader in te gaan. Door training leer je vele variaties van het
overnemen van de beweging. Door inzicht in jezelf en in de ander hoef je daardoor niet meer
tegen de beweging van de ander in te gaan, maar kun je de ander ‘meenemen in zijn eigen
beweging’.

Eenzelfde principe geldt ook voor leiderschap. Hoe beter je (leiderschaps/communicatieve)
vaardigheden en inzicht in jezelf en de ander, hoe gemakkelijker je de ander ruimte kunt geven en kunt stimuleren. Omdat je weet ‘hoe de ander werkt’, wat je eigen gebruiksaanwijzing is en hoe je de regie kunt houden.

Persoonlijke Effectiviteit

‘Persoonlijke effectiviteit’ is een training waarbij praktische vaardigheden, nieuwe manieren van denken en inspirerende benaderingen worden aangeboden om je persoonlijke effectiviteit een nieuwe impuls te geven.

Hoe we denken dat we zijn en hoe we zijn, verschilt nog wel eens. Soms denken we dat we effectiever of minder effectief zijn, dan dat anderen ons ervaren. Vaak hebben we andere beelden hoe we omgaan met bijvoorbeeld contact maken, weerstand of veranderingen, dan we in de praktijk laten zien. Door de vele fysieke oefeningen krijg je op een leuke manier snel heel scherp waar je staat. Als je weet waar je staat kun je weer op weg gaan. Op weg naar nieuwe mogelijkheden. Deze training, gebaseerd op de principes van Aikido, voorziet hierin.

Omgaan met Weerstand en Conflicten

Deze training gaat over hoe je op 7 verschillende manieren kunt omgaan met conflicten. Over hoe je anders kunt reageren op de buitenwereld. Hoe je meer met jezelf in balans komt, hoe je je punt kunt maken zonder dat dat ten koste van de relatie hoeft te gaan. Deze workshop gaat over jouw mindset, jouw gedrag en hoe je effectiever met conflicten om kunt gaan. We werken onder andere met de principes van aikido (een Japanse zelfverdedigingskunst) en NLP.

Omgaan met weerstand en conflicten | Ki-Coach

Beïnvloeden

Beïnvloeden gaat over de richting van de ander weten te veranderen. Bij aikido betekent dat de ander fysiek van richting veranderen. In de dagelijkse praktijk doen we dat vaak met woorden, intentie en lichaamshouding. Maar de essentie is hetzelfde. Je hebt contact met de ander nodig om te weten wat de ander wil, je hebt visie nodig om te weten waar je heen wilt. En met de juiste woorden, de juiste benadering kun je beide met elkaar verbinden. Weerstand lost op in beweging.

Met oefeningen uit het aikido ga je ervaren hoe jij omgaat met weerstand, hoe je weerstand omzet in beweging. Je leert je eigen reactiepatronen herkennen (en die van een ander) en uitbreiden. Je ervaart hoe je je doel beter kunt vasthouden en hoe je de ander daarin meeneemt.

Assertiviteit

Assertiviteit – Leren loyaal te zijn aan jezelf

Loyaal zijn aan een ander of aan je werk is goed. Daarbij ook nog loyaal zijn aan jezelf is beter. Zeker op de lange termijn. Wie dat niet is, betaalt vaak een hoge prijs: demotivatie, innerlijk afhaken, stress, ziek worden of bijvoorbeeld burnout. In deze training leer je weer loyaal te worden aan jezelf.

Assertiviteit – leren loyaal te zijn aan jezelf is een training waarbij praktische vaardigheden, nieuwe manieren van denken en inspirerende benaderingen worden aangeboden om binnen een omgeving die veel van je vraagt, loyaal aan jezelf te blijven.

Resultaten

Na afloop van de training assertiviteit – leren loyaal te zijn aan jezelf zul je eerder signaleren wanneer je trouw bent aan jezelf en wanneer niet. Je maakt onderscheid tussen verwachtingen van een ander en verwachtingen van jezelf. Je leert beter je grenzen te voelen en aan te geven. Je leert technieken om meer verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen.

Communicatie

Als je met aikido de beweging van een ander wilt overnemen, moet je goed aansluiten. Je sluit aan op de ander. Je past je met al je aikidotechnieken aan op de ander. Met communicatie doe je in wezen hetzelfde. Dan sluit je ook aan op de ander. Om goed te communiceren moet je weten hoe de ander luistert. Doe je dat niet, dan ben je eigenlijk alleen met jezelf bezig; met hoe jij communiceert.

Heb je eenmaal kunnen aansluiten, dan is het de kunst om de ander in jouw verhaal mee te nemen. Dat doe je met passie, met overtuiging, met innerlijke kracht. Het is steeds weer spelen met aansluiten en richting geven. Met oefeningen uit het aikido ga je ervaren waar jij je communicatie kunt verbeteren.

Teamactiviteit

Heb je met je team een zware ‘Hei-dag’? Wil je naast allerlei inhoudelijke agendapunten ook nog even ‘iets anders’ doen? Dan biedt de workshop Aikido on the Job uitkomst. In 1 a 2 uur laat je het team letterlijk in beweging komen met de principes van Aikido. En vrijwel altijd kan de workshop worden aangepast op het thema van de bijeenkomst. Van communicatie tot doelgerichtheid, van samenwerken tot veranderen. Na afloop heb je met elkaar een nieuw referentiekader eigen gemaakt om jullie problematiek vanuit een nieuwe en effectieve invalshoek te benaderen. Dus dubbel succes: iedereen is in beweging gekomen en meer mogelijkheden om jullie probleem op te lossen.

Team in beweging met Aikido on the Job | Ki-coach

En nu?

Al deze onderwerpen kunnen benaderd worden vanuit een Aikido-aanpak. Meer weten? Je kunt bellen of mailen met Peter voor meer informatie.